เภสัชกร
เภสัชกรร้านยา

ป้าหมายของวิชาชีพเภสัชชุมชนในร้านยาคุณภาพคือ

พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านยาและสุขภาพประจำครอบครัว

เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ร้านยามุมเภสัชเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน GPP (Good Pharmacy Practices)

ดูรายละเอียด

เราตระหนักดีว่าตัองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ร้านของเราเข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล

ดูรายละเอียด

สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเป็นร้านยาคุณภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 18 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นร้านยาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้รับรอง

ดูรายละเอียด

สินค้าและบริการของเรา

ตัวอย่างหมวดหมู่สินค้า

สินค้าลดราคา
สินค้าเข้าใหม่

รายการยาที่ขายดี

สินค้าแนะนำ

ความภาคภูมิใจที่สุดของเรา

“เมื่อเริ่มประเมินคุณภาพร้านยาในปี พ.ศ.2546 มีร้านยาสมัครเข้ามาทั้งหมด 111 ร้าน มีการทำความเข้าใจกันเรื่องมาตรฐานแต่ละข้อ ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันมากคือเรื่องการประเมินและรับรองคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องการสอบได้หรือสอบตก แต่เน้นเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนามากกว่า การให้บริการทางวิชาชีพให้ผู้มารับบริการตระหนักในบทบาทของเภสัชกรในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ในครั้งนั้นมีร้านที่ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองเพียง 26 ร้าน ซึ่งได้เข้ารับประทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรรับรองคุณภาพจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2546 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีร้านยาคุณภาพในประเทศไทย “

มั่นใจได้ เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้

ใบอนุญาตขายยา
ใบรับรองร้านยาคุณภาพ

บริการด้านยาและสุขภาพ

ร้านยาเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ  ดังนั้นเราจึงเน้นบริการด้านยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเภสัชกรเป็นหลักซึ่งครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย

คำถามเกี่ยวกับบริการของเรา

เนื่องจากยาและสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภค เราแนะนำให้ลูกค้าศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้เข้าใจขอบเขตด้านบริการของเราคะ

มีค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งคะ คิดตามน้ำหนักสินค้า ไม่มีขั้นต่ำของยอดซื้อ ซื้อเพียง 1 ชิ้นก็จัดส่งได้คะ อัตราค่าจัดส่งตามตารางคะ

 

ค่าขนส่งปัจจุบัน

เราจัดส่งสินค้าช่องทางหลักด้วยขนส่ง FLASH (แฟลช)เป็นอันดับแรก ถ้ามีปัญหาจัดส่งช่องทางหลักนี้ไม่ได้เราจึงจะเลือกบริการขนส่งอื่นให้ลูกค้าแทนคะ แต่จะมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนเสมอถ้าไม่ได้ใช้ช่องทางหลักดังกล่าว  อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกช่องทางขนส่งให้ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเต็มที่หากเกิดความผิดพลาดขึ้น

การจัดส่งสินค้าหลังได้รับคำสั่งซื้อ :

 • เราจะดำเนินการแพคสินค้าและนำส่งไปยังสถานีขนส่งภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง หลังได้รับคำสั่งซื้อทุกช่องทางติดต่อ
 • หลังจากเราจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมส่งหลักฐานการส่งสินค้าภายในเวลาไม่เกิน  24 ชั่วโมงทางช่องทางติดต่อที่ลูกค้าสะดวก
 • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเองได้ที่เวปไซต์ คลิกที่นี่

ชำระสินค้าได้โดยการโอนเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้คะ คลิกที่นี่

หรือผ่าน QR code ข้างล่างนี้คะ

QR code

การสั่งซื้อ :  มี  2 ช่องทางหลัก

 1. ทางเวปไซต์ออนไลน์ (online on website) คลิ๊กดู ขั้นตอนการสั่งซื้อ
 2. ติดต่อสั่งซื้อสอบถามเราได้ทางช่องทางต่อไปนี้

แจ้งชำระเงิน :  มี 2 ช่องทางหลัก

 • ทางเวปไซต์ ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินที่นี่  แจ้งชำระเงิน
 • ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

line :  pranee.wat  

SMS : มือถือ :081-4791721

email : pranee.wattha@gmail.com

ส่งข้อความ : facebook fan page มุมเภสัช

ขอชี้แจงว่าสินค้ายาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยสูงกว่าสินค้าทั่วไปคะ เพราะเกี่ยวข้องใกล้ชิดมีอิทธิพลสูงต่อร่างกายมนุษย์  ผู้ให้บริการด้านนี้ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าและบริการตามกฏหมายด้านความคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปจากร้านเท่านั้นคะ  หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดทางโทรศัพท์ 073-312917  และ  081-479-1721

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนก่อนการแพคและจัดส่งสินค้า เราจะติดต่อลูกค้ากลับหลังได้รับคำสั่งซื้อเพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งในช่องทางที่ลูกค้าสะดวกและแจ้งไว้

เรายินดีรับฟังและจะช่วยเหลือลูกค้าให้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่เรามีคะ ในเบื้องต้นเราขอให้ลูกค้าตระหนักและระมัดระวังในเรื่องการแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับส่งสินค้าด้วยคะ เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทางร้านต้องขออนุญาตชี้แจงว่าความรับผิดชอบนี้เป็นของลูกค้าคะ

. เรายินดีรับผิดชอบรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้ามีตำหนิ ชำรุด  ใช้การไม่ได้
 • สินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
 • สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ

โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • กรณีสะดวกเดินทางมาที่ร้าน การนำสินค้ามาคืนที่หน้าร้าน เราจะดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดให้ทันที หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เรายินดีคืนเงินให้ทันที แต่หากความผิดพลาดใดใดที่ต้องการใช้เวลาตรวจสอบ เราจะออกหลักฐานการรับคืนสินค้าให้ลูกค้า และเมื่อผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบติดต่อแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยเร็ว  ขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและช่วยเหลือตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่
 • กรณีไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน รบกวนส่งคืนสินค้าให้เราในช่องทางที่ลูกค้าสะดวกโดยที่สุด โดยเรายินดีชดเชยค่าขนส่งให้

เงื่อนไขการขอชดเชยความเสียหายในทั้ง 3 กรณีนี้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการชดเชยความเสียหายให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดเราขอความกรุณาลูกค้าปฏิบัติตามกฏกติกาดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าต้องติดต่อแจ้งเราทันทีที่ได้พบความผิดพลาด ไม่ควรเกิน 3 วันนับจากได้รับสินค้า ทางช่องทางต่อไปนี้

โทร : 073-312-917

มือถือ : 081-479-1721

line ID : pranee.wat

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เรายินดีช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่เราสามารถตอบสนองได้โดยจะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด

 • ลูกค้าควรดำเนินการจัดส่งคืนสินค้าให้ทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากติดต่อแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งหลักฐานค่าขนส่งให้ทางร้านผ่านช่องทางต่อไปนี้

line : Pranee.wat

email : pranee.wattha@gmai.com

หรือ ส่งข้อความหาเราที่นี่  ติดต่อเรา

หากคุณต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ

โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสเสนอบริการและความช่วยเหลือที่เรามีให้

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

รูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารฟังก์ชั่น มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ตามกระแสนิยมเรื่องการดูแลสุขภาพ คนเราจะเลือกบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ชะลอความเจ็บป่วย มากกว่าที่จะบริโภคอาหารเพื่อบรรเทาความหิวอย่างเดียว

การดูแลรักษาแผลเป็น

แผลเป็น เป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดขึ้นหลังจากที่ผิวหนังมีการฉีกขาด จะมีอาการรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ขนาดและความลึกของแผล ขั้นตอนการดูแลรักษาแผล พันธุกรรม และฮอร์โมน สำหรับแผลเป็นที่ไม่รุนแรง คนไข้สามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นที่หาซื้อได้สะดวกตามร้านยา

การดูแลบาดแผลให้หายเร็ว ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

เป้าหมายหลักของการดูแลแผลคือ ทำให้แผลหายเร็วที่สุด เพื่อลดผลไม่พึงประสงค์ เช่น แผลเป็น หรือการติดเชื้อ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุในการทำแผลให้เหมาะสมกับสภาวะของบาดแผล มีความสำคัญมาก เพราะวัสดุปิดแผลสมัยใหม่จะมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร แต่ให้ประโยชน์คุ้มค่า

การใช้สมุนไพรไทยดูแลภาวะลองโควิด

ผู้ป่วยที่เคยป่วยติดเชื้อไวรัส SARS-CoV 2 ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังหายป่วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยและควรใส่ใจดูแล ฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดโดยถ้าอาการไม่รุนแรงในเบื้องต้น สามารถใช้สมุนไพรควบคู่กับการดูแลด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

ความเครียดเกี่ยวข้องกับสมองอย่างไร

ภาวะเครียดจะทำให้ร่างกายมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนความเครียดในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองแย่ลง หากเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานและบ่อยครั้งจะทำให้มีโรคอื่นๆตามมา

นอนไม่หลับสัมพันธ์กับการทำงานของสมองอย่างไร

การนอนหลับนั้นไม่ใช่ภาวะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันภาวะที่ร่างกายก่อขึ้นมาอย่างตั้งใจเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และเกี่ยวข้องการทำงานของสมองในส่วนของ ก้านสมอง และ ไฮโปธารามัส การนอนไม่หลับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ความทรงจำของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ความทรงจำช่วยให้เรายึดมั่นกับสิ่งที่เราเรียนรู้และมีประสบการณ์ได้ ความจำเริ่มต้นด้วยกระบวนการที่สมองรับรู้ข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งเรื่องของตัวเราและเรื่องอื่นๆรอบตัวเรา และกลั่นกรองส่วนสำคัญเพื่อบันทึกในสมองส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถดึงเอาสิ่งที่บันทึกไว้ออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่

ในควันบุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่ากายมนุษย์อยู่มากกว่า 4,000 ชนิด ในจำนวนนี้ มีประมาณ 60 ชนิดที่มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง คนไทยจำนวนมากยังคงสูบบุหรี่แม้จะทราบดีถึงพิษภัยอันสืบเนื่องมาจากบุหรี่เป็นอย่างดี

แผนที่ที่ตั้งและติดตามเรา

แผนที่มุมเภสัช

ที่ตั้งร้านของเรา

ร้านอยู่ตรงกันข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี  สถานที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดสังเกตคือ ศูนย์บริการดีแทค DTAC และ  ทรู TRUE

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.30-21.00 น.

ติดต่อไลน์

พันธมิตรของเรา

บริษัทยาที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนเรา

DKSH
ZPL
BIOPHARM
ยูเนี่ยน
สยามฟาร์มา
อ้วยอัน
วิทยาศรม
ทรูไลน์เมด
บริษัทชุมชน
tnp
สมุนไพรไทย