นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. การจัดส่งสินค้าหลังได้รับคำสั่งซื้อ :
  • สำหรับการส่งสินค้าภายในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี โดย Pandago เราจะดำเนินการแพคสินค้าและนำส่งขนส่งให้ทันที โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังส่งคำสั่งซื้อทุกช่องทางการติดต่อ
  • สำหรับการส่งสินค้าโดย Flash เราจะดำเนินการแพคสินค้าและนำส่งไปยังสถานีขนส่งภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง หลังได้รับคำสั่งซื้อทุกช่องทางติดต่อ
  • หลังจากเราจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมส่งหลักฐานการส่งสินค้าภายในเวลาไม่เกิน  24 ชั่วโมงทางช่องทางติดต่อที่ลูกค้าสะดวก
  • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่ง Flash เองได้ที่เวปไซต์ คลิกที่นี่
  • สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี เราเลือกใช้บริการ Pandago เท่านั้น โดยเราจะรับผิดชอบจัดการให้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
    หากลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บริการ Pandago สามารถทำได้คะ โดยลูกค้าจัดการและรับผิดชอบด้านบริการขนส่งเองทั้งหมด
  • สำหรับการจัดส่งสินค้าไปนอกพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี เราขอสงวนสิทธิเลือกบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทางขนส่ง Flash เป็นอันดับแรก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วันทำการ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วันทำการ ยกเว้นกรณีช่องทางดังกล่าวมีปัญหาไม่สะดวก ทางร้านจะเลือกช่องทางอื่นให้ลูกค้าเป็นอันดับต่อไปตามความเหมาะสม 

2.หากลูกค้ามีความประสงค์จะมารับสินค้าเองที่ร้าน  สามารถทำได้คะ โดยติดต่อแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางติดต่อ

หมายเหตุ :  สิ่งที่ลูกค้าพึงระมัดระวัง

กรณีที่ลูกค้าให้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ทำให้สินค้าถูกส่งคืนกลับมาที่ร้าน  เราจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดในทุกช่องทางที่ลูกค้าแจ้งเราไว้  โดยทั้งนี้เราขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าความรับผิดชอบจากความผิดพลาดดังกล่าวเป็นของลูกค้า  ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทสินค้า ลูกค้าสามารถดูได้ที่นโยบายการคืนสินค้า

อย่างไรก็ตามเรามีนโยบายชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและก่อนการจัดส่งสินค้า

📦อัตราค่าจัดส่ง

ค่าบริการจัดส่ง ปี 2566