นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. การจัดส่งสินค้าหลังได้รับคำสั่งซื้อ :
 • สำหรับการส่งสินค้าภายในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี โดย Pandago เราจะดำเนินการแพคสินค้าและนำส่งขนส่งให้ทันที โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังส่งคำสั่งซื้อทุกช่องทางการติดต่อ
 • สำหรับการส่งสินค้าโดย Flash เราจะดำเนินการแพคสินค้าและนำส่งไปยังสถานีขนส่งภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง หลังได้รับคำสั่งซื้อทุกช่องทางติดต่อ
 • หลังจากเราจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมส่งหลักฐานการส่งสินค้าภายในเวลาไม่เกิน  24 ชั่วโมงทางช่องทางติดต่อที่ลูกค้าสะดวก
 • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่ง Flash เองได้ที่เวปไซต์ คลิกที่นี่
 • สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานีราเลือกใช้บริการ Pandago เท่านั้น สำหรับค่าขนส่งจะคิดตามอัตราจริงที่ทางขนส่งคิดคะ โดยเราจะรับผิดชอบจัดการให้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  หากลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บริการ Pandago สามารถทำได้คะ โดยลูกค้าจัดการและรับผิดชอบด้านบริการขนส่งเองทั้งหมด
 • สำหรับการจัดส่งสินค้าไปนอกพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี ราขอสงวนสิทธิเลือกบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทางขนส่ง Flash เป็นอันดับแรก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วันทำการ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วันทำการ ยกเว้นกรณีช่องทางดังกล่าวมีปัญหาไม่สะดวก ทางร้านจะเลือกช่องทางอื่นให้ลูกค้าเป็นอันดับต่อไปตามความเหมาะสม
 • ยกเว้นกรณีพื้นที่ปลายทางส่งสินค้า ติดเงื่อนไขเป็นพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษของขนส่งเอกชน จะมีค่าบริการบวกเพิ่ม 50 บาทคะ

2. รายชื่อจังหวัดที่ติดเงื่อนไขจัดเป็นพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษมี 16 จังหวัดดังนี้

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่
 • น่าน
 • แม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง

 • เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออก

 • ตราด
 • ชลบุรี
 • ระยอง

ภาคตะวันตก

 • ตาก
 • กาญจนบุรี

ภาคใต้

 • ระนอง
 • กระบี่
 • ภูเก็ต
 • พังงา
 • สุราษฏร์ธานี
 • สตูล
 • ตรัง

3.หากลูกค้ามีความประสงค์จะมารับสินค้าเองที่ร้าน  สามารถทำได้คะ โดยติดต่อแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางติดต่อ

หมายเหตุ :  สิ่งที่ลูกค้าพึงระมัดระวัง

กรณีที่ลูกค้าให้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ทำให้สินค้าถูกส่งคืนกลับมาที่ร้าน  เราจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดในทุกช่องทางที่ลูกค้าแจ้งเราไว้  โดยทั้งนี้เราขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าความรับผิดชอบจากความผิดพลาดดังกล่าวเป็นของลูกค้า  ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทสินค้า ลูกค้าสามารถดูได้ที่นโยบายการคืนสินค้า

อย่างไรก็ตามเรามีนโยบายชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและก่อนการจัดส่งสินค้า

📦อัตราค่าจัดส่ง

ค่าขนส่ง