แผ่นแปะ
สติ๊กเกอร์แปะ

แสดง %d รายการ

พลาสเตอร์ปิดแก้ปวด

พลาสเตอร์แก้ปวด เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อตามบริเวณต่าง ๆ บนร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดตามแผ่นหลัง, เอว, ไหล่, ขา, สะโพก

-24%
Original price was: 198 บาท.Current price is: 150 บาท.

แผ่นแปะแก้ปวด

ยาแผ่นแปะผิวหนัง

มียาบางชนิดจะผลิตออกมาในรูปแผ่นแปะ เพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้แก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ใช้ในผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ ใช้แก้เมารถเมาเรือ ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ใช้คุมกำเนิด ใช้ช่วยอดบุหรี่ แต่ไม่ว่าจะใช้ในจุดประสงค์ใด

วิธีใช้ยาแผ่นแปะเหล่านี้ก็คือ ต้องติดแผ่นยาทั้งแผ่น ห้ามตัดแบ่ง และใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เช่น ยาแผ่นแปะแก้ปวดเฟนตานิล (fentanyl) ที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมีอายุการใช้ 3วันต่อการแปะ 1 แผ่นการแปะแผ่นยานานกว่านี้จะไม่ได้ผลแก้ปวด

นอกจากนี้การแปะแผ่นยาบนผิวหนังไม่ว่าจะเป็นยาใดจะต้องแปะบนผิวหนังที่สะอาด ไม่มีเหงื่อ ไม่มีขน เพื่อให้แผ่นยาแปะอยู่ได้ และไม่ปิดซ้ำที่เดิมเมื่อเปลี่ยนแผ่น หากแผ่นยาหลุดออกมาก่อนเวลาเปลี่ยนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นยานั้นไป และนำแผ่นยาแผ่นใหม่มาแปะที่ผิวหนังบริเวณอื่น

แผ่นแปะแก้ปวด

อาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอาการที่พบได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยทำงายและผู้สูงอายุ โดยมักมีสาเหตุมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อหนักหรือการใช้งานกล้ามเนื้อผิดวิธี เช่น งอหลังยกของ ออฟฟิศซินโดรม

อาการปวดมักมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ซึ่งการรักษาก็มีได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่คนนิยมเลือกใช้คือการใช้แผ่นแปะบรรเทาอาการปวด

 

โดยกลไกการแก้ปวดของแผ่นแปะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่มีในแผ่นแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อ แต่ส่วนประกอบหลักที่มักพบในเกือบทุกยี่ห้อได้แก่

1. Methyl salicylate มีฤทธิ์ร้อนทำหน้าที่รบกวนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความเจ็บปวด

2. Menthol มีฤทธิ์เย็นทำหน้าที่รบกวนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความเจ็บปวด

3. Camphor หรือการบูร ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของการบวนการรับความรู้สึกเจ็บปวด

4. Capsaicin หรือสารสกัดจากพริก ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดบริเวณที่ปวด ทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อทาครั้งแรกๆ แต่เมื่อทาไปนานๆผิวหนังจะเพิ่มความทนต่อการเจ็บปวด ทำให้อาการปวดลดลงได้

5. Eucalyptus oil มีสรรพคุณช่วยในการแก้ปวด ลดอาการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อ
การใช้แผ่นแปะแก้ปวด 1 แผ่นสามารถออกฤทธิ์ได้เฉพาะที่และยาวนานประมาณ 8-12 ชั่วโมง 

ข้อควรระวังการใช้คือ

- ห้ามใช้บริเวณเยื่อบุอ่อน เช่น ตา ปาก

- ห้ามใช้บริเวณที่มีแผลเปิด

- ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในแผ่นแปะรวมถึงกาวหรือยางด้วย

รูปแบบยาแผ่นแปะ

แผ่นแปะต้องแปะบริเวณใด และจะแปะนานเท่าไร

ผลิตภัณฑ์ยาชนิดแผ่นแปะจัดเป็นรูปแบบยาเตรียมชนิดหนึ่งที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารยา

ตัวอย่างยารูปแบบแผ่นแปะที่ มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

 • ยาแผ่นแปะไนโตรกลีเซอริน ที่ ใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ยาแผ่นแปะนิโคตินสําหรับการเลิกบุหรี่
 • ยาแผ่นแปะเฟนตานิลสําหรับรักษาอาการปวดรุนแรง เช่น อาการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง 
 • ยาคุมกําเนิดชนิดแผ่นแปะ 

ตําแหน่งของการแปะโดยทั่วไปแนะ นําให้แปะในบริเวณที่ไม่มีขน ถ้าเป็นแผ่นแปะไนโตรกลีเซอรินอาจให้แปะบริเวณหน้าอก ส่วนยาอื่นๆ บริเวณที่สามารถแปะได้ ได้แก่ ต้นแขนด้านนอก บริเวณหลังส่วนบน เอว หน้าท้อง และหน้าขาส่วนต้น

อย่างไรก็ตามการใช้แผ่นแปะควรใช้วิธีการวนเปลี่ยนตําแหน่งของการแปะในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการระคายเคืองจากการแปะซ้ําๆ ที่เดิม เช่น หากวันแรกแปะที่หน้าท้องข้างซ้าย วันที่สองอาจเปลี่ยนมาแปะที่หน้าท้องด้านขวา เป็นต้น

ส่วนระยะเวลาการของแปะนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของยา เช่น

 • แผ่นแปะไนโตรกลีเซอริน 1 แผ่นต้องแปะนาน 12-24 ชั่วโมง

 

 • แผ่นแปะนิโคตินแปะนาน 24 ชั่วโมง แผ่นแปะเฟนตานิลแปะนาน 72 ชั่วโมง 
 • ยาคุมกําเนิดชนิดแผ่นแปะ 1 แผ่นต้องแปะนานถึง 7 วัน

ดังนั้นการใช้ยาแผ่นแปะจึงต้องขึ้นกับชนิดของยาและตามคําสั่งของแพทย์ ห้ามแปะเกินเพราะจะได้รับยาเกินขนาด และที่สําคัญเมื่อแปะแล้วหากระคายเคืองมาก ให้กลั บไปโรงพยาบาลเพื่อแจ้งแพทย์ เภสัชกรเพราะอาจแพ้ทั้งตัวยาหรือสารเคมีที่ประกอบกันขึ้นเป็นแผ่นแปะ

หากไม่มีอาการแพ้ หรือระคายเคือง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการแปะของแต่ละแผ่นก็ให้นําแผ่นแปะเดิมนั้นออกทิ้ง แล้วแปะแผ่นใหม่ ไม่ใช่คงไว้ตลอดเวลา และเช่นเดียวกับยาในรูปแบบ อื่น ๆ อาจเกิดอาการข้างเคียงจากยา หรือการแพ้ยาได้

ก่อนติดแผ่นแปะต้องโกนขนก่อนหรือไม่

หลักการใช้แผ่นแปะควรแปะในตําแหน่งที่ไม่มีขน เช่นบริเวณต้นแขนด้านนอกบริเวณหลังส่วนบน เอว หน้าท้อง และหน้าขาส่วนต้น แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องแปะในบริเวณที่มีขนจริงๆ ไม่ควรใช้วิธีโกนขน แต่ให้ใช้วิธีการเล็มขนทิ้งเพราะการโกนขนอาจทําให้เกิดบาดแผลได้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการดูดซึมยาเกิดขึ้นมากกว่าปกติและอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองบาดแผลที่เกิดจากการโกนได้

เมื่อแปะให้กดหรือลูบให้ทั่วประมาณ30 วินาที เพื่อมั่นใจว่าแผ่นแปะนั้นติดผิวหนังดี ในกรณีที่มีคราบพลาสเตอร์น่าเกลียดก็อาจใช้น้ํามันทาตัวเด็ก ทาออกได้

บทความล่าสุด

อาการวิงเวียนศีรษะและยารักษา

อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นอาการที่แทบทุกคนเคยเป็นกับตัวเองมาบ้างแล้ว แต่ถ้ามีร่วมกับ อาการบ้านหมุน คลื่

ยาพ่นช่องปากและคอ

การเลือกใช้ยาพ่นคอ ควรพิจารณาความรุนแรงของอาการที่เป็น ถ้ามีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง การใช้สปรย์พ่นคอ

ยาอมแก้ไอ แก้เจ็บคอ

ยาอมที่มีจำหน่ายในร้านยา จะมีสรรพคุณทั้งแก้ไอและเจ็บคอได้ในเม็ดเดียวกัน แต่มีฤทธิ์เด่นที่ต่างกันไปตา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า