การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า

  1. โดยปกติทางร้านมีกฏเกณฑ์การเก็บรักษาสินค้าทุกประเภท ทุกชิ้น ตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพที่สภาเภสัชกรรมกำหนดและเนื่องจากเรามีความกังวลเรื่องคุณภาพสินค้าทุกชิ้น

ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปจากร้านเท่านั้นคะหากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดทางโทรศัพท์ 073-312917  และ  081-479-1721

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนก่อนการแพคและจัดส่งสินค้า เราจะติดต่อลูกค้ากลับหลังได้รับคำสั่งซื้อเพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งในช่องทางที่ลูกค้าสะดวกและแจ้งไว้

2. หากการยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบดำเนินการโอนเงินกลับเข้า “บัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี  “ เท่านั้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 2 วันนับจากวันที่รับเรื่องและตรวจสอบความถูกต้อง และจะติดต่อส่งหลักฐานยืนยันกลับไปให้ลูกค้าในช่องทางติดต่อที่ลูกค้าสะดวกแจ้งไว้

3. เรายินดีรับผิดชอบรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้ามีตำหนิ ชำรุด  ใช้การไม่ได้
  • สินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
  • สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ

โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • กรณีสะดวกเดินทางมาที่ร้าน การนำสินค้ามาคืนที่หน้าร้าน เราจะดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดให้ทันที หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เรายินดีคืนเงินให้ทันที แต่หากความผิดพลาดใดใดที่ต้องการใช้เวลาตรวจสอบ เราจะออกหลักฐานการรับคืนสินค้าให้ลูกค้า และเมื่อผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบติดต่อแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยเร็ว  ขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและช่วยเหลือตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่
  • กรณีไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน รบกวนส่งคืนสินค้าให้เราในช่องทางที่ลูกค้าสะดวกโดยที่สุด ” โดยเรายินดีชดเชยค่าขนส่งให้

เงื่อนไขการขอชดเชยความเสียหายในกรณีข้อ 3 นี้เพื่อเราจะได้ดำเนินการชดเชยความเสียหายให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดเราขอความกรุณาลูกค้าปฏิบัติตามกฏกติกาดังต่อไปนี้

  • ” ลูกค้าต้องติดต่อแจ้งเราทันทีที่ได้พบความผิดพลาด ไม่ควรเกิน 3 วัน ” นับจากได้รับสินค้า ทางช่องทางต่อไปนี้

โทร : 073-312-917

มือถือ : 081-479-1721

line ID : pranee.wat

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เรายินดีช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่เราสามารถตอบสนองได้โดยจะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด

  • ลูกค้าควรดำเนินการจัดส่งคืนสินค้าให้ทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากติดต่อแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ ” พร้อมส่งหลักฐานค่าขนส่งให้ทางร้านผ่านช่องทางต่อไปนี้

line : Pranee.wat

email : pranee.wattha@gmai.com

หรือ ส่งข้อความหาเราที่นี่  ติดต่อเรา

  • หลังจากเราได้รับสินค้าที่ถูกส่งคืนกลับมาและตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เราจะรีบดำเนินการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งกลับเข้า ” บัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี ” เท่านั้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
  • หลังจากโอนเงินคืนลูกค้าแล้ว เราจะติดต่อส่งหลักฐานยืนยันกลับไปให้ลูกค้าในช่องทางติดต่อที่ลูกค้าสะดวกแจ้งไว้

4. สำหรับลูกค้าภายในพื้นที่ ที่ใช้บริการส่งสินค้าด้วย Pandago  กรณีคืนสินค้ากลับมากับพนักงานส่งสินค้า  โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 3 . (สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ สินค้าชำรุดเสียหาย )  เรียนแจ้งให้ทราบคะว่า ทาง Pandago คิดค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ากลับมาที่ร้าน 40.- บาท ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นของลูกค้าคะ  

ดังนั้น ทางร้านสามารถดำเนินการคืนเงินได้เฉพาะในส่วนของค่าสินค้าที่หักค่าส่งคืนสินค้ากลับมา 40.-บาทเท่านั้น ส่วนค่าขนส่งไม่สามารถคืนให้ได้คะ