ทำลาย

ยาช่วยเลิกบุหรี่

ในบุหรี่เต็มไปด้วย สารนิโคติน ที่หากร่างกายได้รับไปนานๆ จะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

เวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่

การติดบุหรี่

คนที่สูบบุหรี่จนติดจะสูบบุหรี่ในจํานวนมากพอที่จะทําให้ร่างกายได้รับปริมาณสารนิโคตินพอเพียงในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว มีความรู้สึกสบายและเพื่อหลีกเลี่ยงอาการอยากบุหรี่เนื่องจากขาดนิโคติน

โดยที่นิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านกระแสเลือดไปยังสมองและมีปริมาณความเข้มข้นสูงสุดหลังจากสูบบุหรี่ภายใน 1 นาที

สําหรับอาการขาดนิโคตินนั้นพบได้ในผู้ติดบุหรี่และพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

การวินิจฉัยอาการขาดนิโคตินตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV)

1. มีการใช้สารนิโคตินเป็นประจําทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์

2. การหยุดใช้สารนิโคตินทันทีทันใดหรือการค่อยๆลดปริมาณการใช้สารนิโคตินแล้วมีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4อาการแสดงคือ

 • อารมณ์ซึมเศร้า หดหู่
 • นอนไม่หลับ
 • หงุดหงิดง่าย
 • ขี้โมโห ขี้กังวล
 • สมาธิไม่ดี
 • กระสับกระส่าย
 • ชีพจรเต้นช้าลง
 • อยากทานอาหารมากขึ้น หรือ น้ําหนักตัวเพิ่ม

 3.อาการแสดงในข้อ2. มีผลทําให้ความสามารถในด้านต่างๆลดลง เช่น อาชีพที่ทําอยู่ประจํา การเข้าสังคม

 อาการและอาการแสดงของการขาดนิโคตินสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากหยุดสูบบุหรี่ แต่โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มเกิดขึ้นระหว่าง 24 –48 ชั่วโมงหลังจากเลิกสูบบุหรี่และจะคงอยู่ต่อไป 2-3 วัน จนถึง 4 สัปดาห์ โดยที่อาการอยากสูบบุหรี่และอยากทานอาหารอาจมีอยู่อีกหลายเดือน พบว่าน้ําหนักตัวเพิ่มประมาณ 2-3 กิโลกรัม

 

ผู้หญิงที่เลิกสูบบุหรี่จะมีโอกาสน้ําหนักตัวเพิ่มมากกว่าผู้ชายที่เลิกสูบบุหรี่ แต่พบว่าผู้ชายและผู้หญิงเป็นส่วนน้อยที่น้ำหนักเพิ่มเกิน 13 กิโลกรัม

สําหรับผู้ติดบุหรี่เป็นจํานวนมากนั้นการเกิดอาการขาดนิโคตินเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งทําให้การเลิกสูบบุหรี่เป็นไปได้ยาก การใช้ยาเพื่อรักษาอาการขาดนิโคตินจึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

วงจรการเสพติดนิโคติน

• เมื่อสูดดมควันบุหรี่ นิโคตินดูดซึมเข้าสู่สมอง ภายใน 10 วินาที  นิโคตินจะไปกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนในสมอง เกิดอารมณ์แห่งความสุขและเพิ่มหลั่งสารนอร์อีพิเนฟฟริน ทำให้เกิดการตื่นตัวมีพลัง

• เมื่อหยุดบุหรี่ ฤทธิ์ของสารโดปามีนและนอร์อีพิเนฟฟรินจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอากากระวนกระวาย โกรธง่ายหงุดหงิด นอนหลับยาก จึงทำให้ต้องสูบบุหรี่มวนต่อไป

การได้รับนิโคตินทดแทนจะไม่ทำให้คุณติดเหมือนการติดบุหรี่

เพราะนิโคตินทดแทนในหมากฝรั่ง จะให้สารนิโคตินในปริมาณที่ต่ำกว่าและดูดซึมอย่างช้าๆ ผ่านกระพุ้งแก้ม เมื่อเทียบกับนิโคตินในบุหรี่ที่ดูดซึมอย่างรวดเร็วผ่านเนื้อเยื่อปอด ทำให้ไม่มีการเสพติดเหมือนกับการติดนิโคตินในบุหรี่

และเมื่อเวลาผ่านไป ปริมาณของนิโคตินทดแทนจะค่อยๆ ลดลงจนคุณเลิกนิโคตินได้สำเร็จและนิโคตินทดแทน เช่นนิโคตินจากหมากฝรั่งจะดูดซึมผ่านกระพุ้งแก้มและจะดูดซึมได้ช้ากว่านิโคตินในบุหรี่ที่ผ่านทางปอด 

การใช้นิโคตินทดแทนถือว่าเป็นการรักษาโรคติดบุหรี่

นิโคตินทดแทน เช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาการสูบบุหรี่ แต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเปลี่ยนคุณจากคนสูบจัดมาเป็นคนไม่สูบได้ในชั่วข้ามคืน แต่เป็นเพียงตัวช่วยที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องทรมานกับอาการอยากบุหรี่เท่านั้นเอง

การเลิกสูบบุหรี่

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีแนวทางและวิธีการในการปฎิบัติตัวเพื่อเลิกสูบบุหรี่แตกต่างกันไป 

1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เป็นนิสัยความเคยชิน ผู้สูบบุหรี่ประเภทนี้มักจะมีบุหรี่ติดปากตลอดเวลา โดยไม่รู้ตัวเสมอๆและหากสังเกตจะพบว่า การสูบบุหรี่นั้นมักจะทําร่วมกับกิจกรรมบางอย่างเช่น ดื่มกาแฟ ดื่มเหล้า ดูโทรทัศน์  หรือหลังรับประทานอาหาร ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่สบายๆ

ดังนั้นถ้าต้องการเลิกสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะต้องสํารวจดูว่ามีกิจกรรมใดที่ทําร่วมกับการสูบบุหรี่บ้าง เพื่อที่จะได้ระมัดระวังที่จะไม่สูบบุหรี่ในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ขาดไม่ได้เนื่องจากติดสารนิโคติน ผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ถือว่าบุหรี่เป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้  การสูบบุหรี่จะช่วยทําให้สบายใจขึ้น ลดความรู้สึกกดดันและจะรู้สึกกระวนกระวายมากถ้าไม่ได้สูบบุหรี่นานเกิน 1ชั่วโมงขึ้นไป

ดังนั้นวิธีการในการเลิกสูบบุหรี่จะต้องใช้ความตั้งใจมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในอาทิตย์แรกของการเลิกสูบบุหรี่ และต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับอาการขาดบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

 

3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เนื่องจากความเครียด หรือความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น การได้รับการกดดัน หรือเมื่อมีปัญหาและระงับอารมณ์ไม่อยู่ โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกตื่นเต้น หวาดกลัว โศกเศร้า สนุกสนานหรือโดดเดี่ยว

วิธีเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มนี้คือ การค้นหาดูว่าจะสูบบุหรี่เมื่อไห่ร ในอารมณ์ไหนบ้าง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงมิให้เกิดอารมณ์นั้นหรือหาทางคลายเครียด รวมไปถึงหาสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่

การติดบุหรี่จัดเป็นเป็นโรคเรื้อรัง 

หลายคนพยามเลิก แม้เลิกได้แล้วอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้ทันที  เพราะเคยชินกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เคยสูบบุหรี่ เมื่อเข้าใกล้บุหรี่หรือได้กลิ่นบุหรี่ก็อยากสูบได้ และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ  การรักษาผู้ที่มีอาการติดบุหรี่จึงเหมือนการเดินทางไกล ต้องอดทน อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย

นิโคติน เกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไร

นิโคติน มีผลไปทำให้โมเลกุลที่ชื่อว่า Raf-1 ไปจับกับโมเลกุลของโปรตีนที่ชื่อว่า Rb ซึ่งปกติ Rb จะทำหน้าที่ต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็ง  พอโดน Raf-1 จับเข้าก็ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งไม่ได้

การที่นิโคตินเข้าไปรบกวนการทำงานของโปรตีน Rb นี่เอง ที่ทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และการวิเคราะห์เซลล์มะเร็ง 8 ใน 10 ชนิด ทีมวิจัยพบว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นก็คือ มี Raf-1 และ Rb จับตัวกันเยอะมาก 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า